Ekonomická poradňa

Ekonomická poradňa pracuje v oblasti účtovných a poradenských služieb od r. 1991 prostredníctvom fyzickej osoby – Ing. Ivany Žaliovej. Od vzniku Slovenskej komory daňových poradcov v r. 1992 je jej členom. Zárukou odbornosti našej činnosti sú oprávnenia a certifikácie. Ing. Žaliová je držiteľom licencie daňového poradcu od r. 1992 / Osvedčenie SKDP č. 9/1992/. Pre oblasť účtovníctva je držiteľom certifikátu II.stupňa a aktívnym členom Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov č. 1189.
Firma má dve základné oblasti činnosti, a to externé vedenie účtovníctva pre klientov a daňové poradenstvo pre podnikateľské subjekty. Našimi klientami sú malé a stredné firmy – právnické osoby, fyzické osoby a aj neziskové organizácie. Poradenstvo poskytujeme i väčším podnikateľským subjektom podľa konkrétnych požiadaviek. Máme skúsenosti so zavádzaním účtovníctva pre novovzniknuté subjekty i s rekonštrukciami agendy za minulé roky. Základnou zásadou práce firmy je odbornosť, spoľahlivosť, efektívnosť a diskrétnosť. Služby poskytujeme prostredníctvom vlastných zamestnancov a v spolupráci s externými spolupracovníkmi . Všetci sú odborníkmi a profesionálmi vo svojej oblasti.

V oblasti vedenia účtovníctva ponúkame:

komplexné vedenie podvojného účtovníctva obchodných spoločností s dohľadom daňového poradcu vedenie jednoduchého účtovníctva platiteľov DPH
rekonštrukcie účtovníctva za minulé roky, preverenie účtovníctva a interných smerníc
Možná je aj spolupráca s klientom vo forme zastrešovania účtovníctva spracovaného čiastkovo jeho pracovníkmi.

V oblasti Daňového poradenstva ponúkame:

stanoviská daňového poradcu k daňovým otázkam resp. daňovým súvislostiam ekonomických rozhodovaní
zastupovanie klienta v daňovom konaní – pri registrácii daňovníka, podávaní daňových priznaní, daňových kontrolách, ukončení registrácie a pod.
spracovanie daňových priznaní u daní z príjmov, DPH, ostatných daní dane
daňová optimalizácia v medziach právnych predpisov.
pravidelný informačný servis zmien daňových a súvisiacich predpisov s výkladom .

V oblasti ekonomického a účtovného poradenstva:

poradenstvo v organizácii účtovníctva a riešení zložitejších účtovných problémov
spracovanie podnikateľských zámerov , podkladov pre úvery
Odborná spolupráca pri výbere účtovníkov formou spracovania testov a praktickom preskúšaní

Kontakt

Ekonomická poradňa

 • Adresa

  Ing. Ivana Žaliová – Ekonomická poradňa
  Holubyho 42
  (v budove KC)
  902 01 Pezinok SK
 • Email

  info@ekonomickaporadna.sk
 • Telefón

  033 6414007

  Mobil

  0903 270353