Využite našu akciu:

Školenia a semináre neposkytujú dostatok konkrétnych informácií pre vaše podnikanie ?

Nemáte čas študovať zmeny predpisov a strácate orientáciu v tom čo aktuálne platí ?

Zaberá vám veľa času hľadanie spoľahlivých zdrojov informácií pre vaše podnikanie ?

Služby daňového poradcu pre účtovníkov firmy priamo pre vaše potreby

Paušál už od 150,00 eur mesačne zahŕňa

 • Prehľad účtovných a daňových predpisov so zameraním na váš predmet činnosti
 • 1 hodina konzultácií telefonicky, elektronickou poštou alebo priamo vo firme
 • Stanovisko konkretizované priamo na vaše zdaniteľné plnenia v oblasti DPH
 • Možnosť spracovania interných postupov pre oblasť DPH
 • Posúdenie vašej daňovej evidencie DPH a KV DPH
 • Inštruktáž pre pracovníkov učtárne v oblasti DPH a dane z príjmu

Kontakt: info@ekonomickaporadna.sk

Tel.0903 270 353

Ekonomická poradňa

Ekonomická poradňa pracuje v oblasti účtovných a poradenských služieb od r. 1991 prostredníctvom fyzickej osoby – Ing. Ivany Žaliovej. Od vzniku Slovenskej komory daňových poradcov v r. 1992 je jej členom. Zárukou odbornosti našej činnosti sú oprávnenia a certifikácie. Ing. Žaliová je držiteľom licencie daňového poradcu od r. 1992 / Osvedčenie SKDP č. 9/1992/. Pre oblasť účtovníctva je držiteľom certifikátu II.stupňa a aktívnym členom Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov č. 1189.
Firma má dve základné oblasti činnosti, a to externé vedenie účtovníctva pre klientov a daňové poradenstvo pre podnikateľské subjekty. Našimi klientami sú malé a stredné firmy – právnické osoby, fyzické osoby a aj neziskové organizácie. Poradenstvo poskytujeme i väčším podnikateľským subjektom podľa konkrétnych požiadaviek. Máme skúsenosti so zavádzaním účtovníctva pre novovzniknuté subjekty i s rekonštrukciami agendy za minulé roky. Základnou zásadou práce firmy je odbornosť, spoľahlivosť, efektívnosť a diskrétnosť. Služby poskytujeme prostredníctvom vlastných zamestnancov a v spolupráci s externými spolupracovníkmi . Všetci sú odborníkmi a profesionálmi vo svojej oblasti.

V oblasti vedenia účtovníctva ponúkame:

komplexné vedenie podvojného účtovníctva obchodných spoločností s dohľadom daňového poradcu vedenie jednoduchého účtovníctva platiteľov DPH
rekonštrukcie účtovníctva za minulé roky, preverenie účtovníctva a interných smerníc
komplexná mzdová agenda vrátane zasielania výkazov poisťovniam
Možná je aj spolupráca s klientom vo forme zastrešovania účtovníctva spracovaného čiastkovo jeho pracovníkmi.

V oblasti Daňového poradenstva ponúkame:

konzultácie všetkých druhov daní
stanoviská daňového poradcu k daňovým otázkam resp. daňovým súvislostiam ekonomických rozhodovaní
zastupovanie klienta v daňovom konaní – pri registrácii daňovníka, podávaní daňových priznaní, daňových kontrolách, ukončení registrácie a pod.
spracovanie daňových priznaní u daní z príjmov, DPH, ostatných daní dane
daňová optimalizácia v medziach právnych predpisov.
pravidelný informačný servis zmien daňových a súvisiacich predpisov s výkladom .

V oblasti ekonomického a účtovného poradenstva:

poradenstvo v organizácii účtovníctva a riešení zložitejších účtovných problémov
spracovanie podnikateľských zámerov , podkladov pre úvery
zapracovanie účtovníkov , interné zaškolenia vo vedení agendy
inštruktáže pre pracovníkov firiem podľa konkrétnej činnosti firmy a jej daňové povinnosti
Odborná spolupráca pri výbere účtovníkov formou spracovania testov a praktickom preskúšaní

Cenník účtovníckych prác

Cena za vedenie jednoduchého účtovníctva – položky

Počet položiek / mesiac Cena v EUR / položka
Od 1 do 50 0,80
Od 51 do 150 0,70
Od 151 do 300 0,60
Od 300 do 500 0,50
Nad 500 0,40

Za položku sa považuje riadok v peňažnom denníku, knihe pohľadávok a knihe záväzkov. Cena neobsahuje spracovanie daňových priznaní DPH a DP FO.


Paušály za vedenie podvojného účtovníctva

Počet položiek / mesiac EUR/mes.
Platiteľ DPH
EUR/mes.
Neplatiteľ DPH
Od 1 do 50 75 50
Od 51 do 150 170 130
Od 151 do 300 280 220
Od 301 do 400 370 320
Od 401 do 500 460 390
Nad 500 individuálne dohodnuté cenyindividuálne dohodnuté ceny

Cena zahrňuje vedenie hlavnej účtovnej knihy, denníka, knihy dodávateľských faktúr , knihy odberateľských faktúr, u platiteľa DPH evidenciu daňových dokladov a evidenciu dokladov v kontrolnom výkaze DPH. Ceny neobsahujú spracovanie daňových priznaní DPH a DPPO.


Mzdová agenda

cena v eur
Spracovanie za 1 osobu mesačne 15
Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti 15
Mesačný prehľad preddavkov dane zo ZČ 25
Ročné Hlásenie dane zo ZČ 80

Cena za spracovanie mzdy za osobu obsahuje aj spracovanie mesačných výkazov do Sociálnej a zdravotných poisťovní, prihlásenie a odhlásenie pracovníkov do poisťovní.

Ceny uvedené v cenníku sú bez DPH. Spracovanie daňových priznaní bude dohodnuté individuálne .

Kontaktujte nás pre spracovanie cenovej ponuky podľa vašich potrieb.

Stiahnite si kompletný cenník


Kontakt

Ekonomická poradňa

 • Adresa

  Ing. Ivana Žaliová – Ekonomická poradňa
  Holubyho 42
  (v budove KC)
  902 01 Pezinok SK
 • Email

  info@ekonomickaporadna.sk
 • Telefón

  033 6414007

  Mobil

  0903 270353